Skip to content

Via samarbetar med Nobina och Din Tur för att accelerera innovation inom kollektivtrafiken i Sverige

21 september 2023 (SUNDSVALL, SVERIGE) - Via, den globala ledaren inom TransitTech, är stolt att annonsera sitt inträde på den svenska "on-demand" marknaden med lanseringen av "paxa", ett efterfrågestyrt kollektivtrafikprogram i samarbete med Nobina, den största bussoperatören i Norden, och kollektivtrafikmyndigheten Din Tur.

Med paxa-tjänsten, som lanserades i mitten av september, kan Sundsvallborna boka resor på begäran via den Via-drivna appen "paxa Din Tur" (tillgänglig i Apple Store och Google Play). Målet med programmet är att visa hur teknikbaserade transporter kan minska beroendet på privata bilar och utöka tillgången till offentlig mobilitet genom att erbjuda flexibla och bekväma förbindelser. 

Via:s intelligenta algoritmer matchar passagerare som är på väg åt samma håll i ett paxa-fordon och leder dem till en av 300 "virtuella busshållplatser", en kort promenad från deras upphämtnings- och avlämningsplats. Denna smidiga modell gör det möjligt för paxa att betjäna så många passagerare som möjligt med den mest effektiva rutten - samtidigt som den också hjälper till att ansluta medborgarna till andra regionala kollektivtrafikstationer. 

För närvarande finns tjänsten endast i Sundsvall, men den kommer att utökas till närliggande Sollefteå senare i år. 

"Det är ett flexibelt sätt att resa som kompletterar den befintliga busstrafiken. Om vi ser att det slår väl ut finns det möjlighet att utöka paxa till fler delar av regionen", säger Hans Forsberg (C), ordförande i kommunens service- och förvaltningsnämnd. "Bussresandet tog stryk under pandemin och nu testas den här modellen för att få fler att åka kollektivt i Sundsvall."

Via:s programvara används i mer än 600 samhällen globalt för att skapa mer rättvis, flexibel och hållbar kollektivtrafik som tillgodoser resenärer med alla behov. paxa Din Tur är ett samarbete mellan kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland - Din Tur, Sundsvalls kommun och Nobina Sverige AB.

###

About Via

Founded in 2012, Via pioneered the TransitTech category by using new technologies to develop public mobility systems — optimizing networks of buses, shuttles, wheelchair accessible vehicles, school buses, autonomous vehicles, and electric vehicles around the globe. Building the world's most efficient, equitable, and sustainable transportation network for all passengers — including those with limited mobility, those without smartphones, and unbanked populations — Via works with its partners to lower the costs of public transit while providing transportation options that rival the convenience of a personal car while reducing environmental impact. At the intersection of transportation and technology, Via is a visionary market leader that combines software innovation with sophisticated service design and operational expertise to fundamentally improve the way the world moves, providing technology in 600 communities and more than 35 countries and counting.